---  10 υαλοσκεπές - κεντρικό αίθριο Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝιάρχος

αρχιτέκτων : Renzo Piano BW + Betaplan    Γενική κατασκευή : Κ/Ξ Imprezzilo - Terna