υαλοσκεπές     αίθρια    γυάλινες πυραμίδες     

                                                   

Το σύστημα υάλωσης που προτείνουμε σε κάθε έργο, είναι η συνισταμένη των επιθυμιών και των τεχνικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του, ήτοι :
  1. structural silicone glazing, ο υαλοπίνακας στην εξωτερική παρειά του κελύφους.
  2.  Ειδική αντιμετώπιση αν απαιτείται από τη μελέτη διαφανές σύστημα
  3.   Τροποποίηση του συστήματος αν ο πελάτης ή οι μηχανικοί του έργου είναι προϊδεασμένοι για κάτι συμβατικό.  Επιδίωξη του αναγκαίου συμβιβασμού επ' αμοιβαίω οφέλει.
  3α.  Τεχνική περιγραφή 
  4.  Κοστολόγηση της συμβιβαστικής λύσης και οικονομική προσφορά αυτής
4α.   Παράγων χρόνος
4β.   Τρόπος πληρωμής
4γ.   Σχεδιασμός λεπτομερειών και περιμετρικά τελειώματα.
5.   Εναλλακτικές προσθήκες ή αλλαγές με το κόστος τους

'εργα μας

Συστήματα "heliolite"

Όλα structural glazing - η τοποθέτηση του υαλοπίνακα έξω από το σκελετό, μας δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και κατόπιν υλοποίησης οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος με ακρίβεια και σιγουριά, ενώ μειώνει σημαντικά το χρόνο υλοποίησης του έργου και το κόστος του!

καμπύλο κέλυφος κτιρίου

Θεσσαλονίκη, λιμάνι.    Πολ. μηχ/κός : Κώστας Μανιατάκης

Πυραμίδα εισόδου πολυκατοικίας

Πανόραμα.       Γεν. κατασκευή : ΕΚΑΤΕΡ  Α.Ε.

 Υαλοσκεπή πισίνας

Πόρτο Ράφτη

Skylights ΚΠΙΣΝ

Καλλιθέα       Γεν. κατασκευή : Imprezzilo  -TEΡNA   Αρχιτέκτων : Renzo Piano       

Πυραμιδοειδές από 120 τρίγωνα

Θεσσαλονίκη.      Αρχιτέκτων : Μιχάλης Γούσιος

Πυραμίδα σε Νηπιαγωγείο

Φίλλυρο.    Αρχιτέκτονες : Νίκη Θεμελή, Παναγ. Δέντσορας

Πυραμίδα σε Νηπιαγωγείο

Φίλλυρο. Αρχιτέκτονες : Νίκη Θεμελή, Παναγ. Δέντσορας

Υαλοσκεπές Μουσείου Διδυμοτείχου

Γεν. Κατασκευή : ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Αρχιτέκτων : Ευάγγελος Διγώνης